Vásárló tájékoztató

 

Kedves Vásárlóink!

 

Először is leírjuk röviden, összefoglalva a lenti "száraz" infókat :)

 

Mivel mindkét fél számára a kiváló munka és a hibátlan termék a cél, így itt inkább nagyobb részben az esetlegesen felmerülő kérdéseket foglalnánk össze.

A weboldalon minden nemű böngészés, nézelődés természetesen kötelezettség mentes. Azonban a www.eremkeszites.hu weboldalról bármilyen képet letölteni, harmadik félnek átadni KIZÁRÓLAG csak az üzemeltető írásos engedélyvel lehetséges. Ezen kérésüket írják meg az rendeles@eremkeszites.hu címünkre. Minden letöltéshez és képtovábbításhoz KÜLÖN-KÜLÖN írásos engedély kérése szükséges. Egyszeri engedélyezése 1 kép letöltésének nem jogosít fel senkint arra, hogy onnantól tetszőleges mennyiségű kép letölthető, továbbítható. Ezen kérelem hiánya és figyelmen kívül hagyása esetén a www.eremkeszites.hu oldal üzemeltetője további intézkedésekkel élhet.

 

Az árajánlatkérésnél megadott adatokkat mindig ellenőrizze le, mert elírás esetén válaszunk esetlegesen nem ér célba...

 

Árajánlat kérésnél bármilyen eszközzel és grafikával érdeklődhet nálunk. Legyen az kézrajz, telefonon fotó vagy bármilyen letöltött kép, ami alapján a saját egyedi termékének tervezéséhez kiindulási alapként szolgálhat.

 

A honlapon történő elírásokért természetesen elnézést kérünk, de mi is emberek vagyunk és sajnos néha hibázunk :)

 

Minden szükséges információ és egyeztetés után, amennyiben mégis hibásan teljesítünk, természetesen minden eszközzel azon leszünk, hogy a hibát kijavítsuk, vagy más módon megoldást találjunk a helyzetre. Szerencsére ez nem jellemző...

 

Minden munkánkért vállaljuk a felelősséget, amennyiben a munkánkból adódóan keletkezik hiba, sérülés. Azonban hibás használat, nem rendeltetés szerű alkalmazás vagy tárolás okán keletkezett sérülésekért nem tudjuk vállalni a következményeket.

 

Elfogadott és jóváhagyott grafika esetén az elállást már nem tudjuk elfogadni. Az ügyfél és a szolgáltató között kötött szerződés (ÁÜF elfogadása) az üzleti feltételeknek megfelelően mindkét fél számára kötelezővé válik, amint az ügyfél a grafikai fájlokat elfogadja, és  a fizetés jóváírásra kerül.

 

Az ÁÜF már az ajánlat kéréssel elfogadásra kerül és elfogadottnak tekintendő.

 

És a legfontosabb, hogy egyedi termékek gyártásáról beszélünk. Ezért az egyediségre való tekintettel elfogadott grafikai anyag és gyártásindítás után az elállás nem lehetséges. Cégünk az elfogadott és elindított gyártás utáni elállásból eredő károkért felelősséget nem tud vállalni. Ez azért van, mert egy adott esemény érmeit, kitűzőit vagy egyéb egyedi termékeket más rendezvényeken átadni nem lehet.

 

 

 

 

 

És akkor most hivatalos formában is...:

 

 1. Regisztráció/vásárlás

 

  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

  1. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

  1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 

 

 1. Rendelés menete

 

  1. Felhasználó a regisztráció nélkül elküldheti ajánlatkérőjét.

 

  1. Felhasználó a megadott leírás alapján árajánlatot kap.

 

  1. Felhasználó az ajánlatot elfogadhatja, vagy elfogadás nélkül további kötelezettségek nélkül elállhat a továbbiaktól.

 

  1. Ha Felhasználó az ajánlatot elfogadja, írásbeli visszajelzéssel él Maxi-Ker Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) felé az elfogadással.

 

  1. Felhasználó és Szolgáltató által közösen lepontosított határidőre Szolgáltató elvégzi a munkát, Felhasználó pedig a munka megrendelésével kifizeti a szolgáltatás díját a az általa ajánlatban kiválasztott mód szerint:

 

   1. Fizetési módok:

 

Átutalás - Fizetés 50% előleg: Elfogadott grafikai anyag és látványterv elfogadásával Felhasználó megrendelését 50% előleg kifizetésével megrendeli. Ebben az esetben Szolgáltató az összeg beérkezése után köteles a munkát Felhasználó felé elvégezni. Felhasználó a köteles a teljes összeg megfizetésére a munka elvégzésével Szolgáltató felé. Szolgáltató a teljes összeg beérkezésével köteles az árut azonnal Felhasználónak kiküldeni/átadni.

 

Átutalással - 100%:(-10% kedvezményre jogosít) Elfogadott grafikai anyag és látványterv elfogadásával Felhasználó megrendelését 100%-ban előre kifizetéssel megrendeli. Ebben az esetben Szolgáltató az összeg beérkezése után köteles a munkát Felhasználó felé elvégezni.  Szolgáltató köteles az árut összekészítés után azonnal Felhasználónak kiküldeni/átadni.

 

 

 

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 

 

A kötelezett (az eladó) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.